zawory elektromagnetyczne

W każdym obiektu, czy to manufaktura, dom, blok, biurowiec bądź też inny gmach nieodzownym elementem jest gniazdko elektryczne. Jest to górowanie styk stanowiący szczegół instalacji elektrycznej, który jest przeznaczony do podłączania do niej sprzętów odbiorczych energii elektrycznej. Warto także wyodrębnić zawory. Gniazda elektryczne jesteśmy w stanie podzielić na parę rodzajów. Fundamentalne mające swe dobre przeznaczenie to gniazda przemysłowe oraz te przeznaczone do instalacji domowych. Rozróżniamy dwa rodzaje gniazd elektrycznych. Pierwszym jest typ E, jaki obowiązuje w Polsce. Jest to gniazdo posiadające dwa otwory oraz znajdujący się pomiędzy nimi bolec, który usytuowany jest w nieco innym położeniu, tak ażeby nie leżał on w jednej osi z otworami. Jest to gniazdo ofiarowane do obciążenia prądem do 16A. Drugi typ oznacza się literą F. Jest to też gniazdko o dwóch otworach, ale zamiast bolca ma zintegrowane na bokach, pasujące za uziemienie ochronne sprężynujące blachy. Też jego obciążenie prądem nie ma prawo przekraczać 16A.

Pozostałe artykuły: