Poprawnie od początku

Adekwatnie od początku wykorzystywania technik fotograficznych ich użytkownicy oraz odbiorcy zorientowali się, iż powstał nowy sposób zapisu realiów – szybki oraz dokładny. Ludzie od zarania dziejów utrwalali istotne wydarzenia metodami wizualnymi, za pomocą rysunku, malarstwa, rzeźby. Fotografia sprezentowała dokumentalistom narzędzie niezwykłe poprzez swoją dostępność oraz precyzję zapisu. W prasie od początku jej istnienia zamieszczano meldunki naoczne, fotografia stała się równorzędną ze słowem zapisywanym składową zawartości gazet. To właśnie dzięki fotografii szerokie masy czytelników mogły zapoznać wizerunki sławnych ludzi oraz miejsc. Zaistniała prekursorska dyscyplina dziennikarska – reportaż fotograficzny, bazująca w głównej mierze na przekazie fotograficznym, składającym się z cykli fotografii dotyczących konkretnego tematu rodzaju fotografia biznesowa, uszeregowanych i skomponowanych w ten sposób, żeby tworzyć czytelny i zgrabny przekaz. Wstrząsające relacje reporterskie docierały oraz docierają do odbiorców z miejsc dotkniętych klęskami katastrof oraz walk. Mimo pełnej współczesnej technologii, praca fotoreportera w takich okolicznościach bywa niezmiernie niebezpieczna.
źródło:
- http://klasa.edu.pl
- http://www.improveme.pl
- www.imionarium.pl
- ulotki-gdansk.com.pl

Pozostałe artykuły: